Wij hebben enkele mooie pakketten voor u samengesteld.

Telemarketing, digitale marketing en klanttevredenheidsonderzoek voor een zeer gereduceerd tarief.

VMMS SalesMachine Lite € 975

Voor € 975 kunt u het medium telemarketing effectief inzetten.
(test vanaf € 199, zie onderaan) Daarvoor doen wij het volgende:

(b.v. voor het maken van bezoekafspraken n.a.v. een e-mailmarketingcampagne)

  • Bepalen waardepropositie/belalibi
  • Script
  • Opstarten
  • Briefing callagents
  • 20 uur bellen
  • Rapportage
  • Evaluatie

De verwachting is dat wij in 20 uur bij ongeveer 100 bedrijven de juiste contactpersonen kunnen bereiken.
Afhankelijk van de resultaten hiervan kunt u besluiten door te gaan met het nabellen.
Die resultaten zijn afhankelijk van het belalibi, de propositie.

Bent u niet zeker van de werking van telemarketing dan kunnen wij het testen. Wij bellen vrijblijvend 20 aangeleverde prospects. Na de terugkoppeling beslist u of u gebruik wilt maken van ons vervolgaanbod. Dat doen wij voor € 199,- inclusief waardepropositie en script.

Contact
Terug naar home

VMMS SalesMachine Basic € 2.500

U versnelt het koopbeslissingsproces van uw doelgroep voor € 2500

In samenwerking met Klantenfabriek, specialist in communicatie, marketing en sales doen wij het volgende:
• Bepalen van de waardepropositie
• Doelgroep bepalen*
• Concept 2 digitale mailings
• Uitwerken en versturen beide mailings
• Telefonische benadering doelgroep met 20 uren telemarketing
(ons advies is 10 uur adressen verrijken en 10 uur nabellen mailing)
• Rapportage en evaluatie
*Over eventuele aanschaf en grootte van het adressenbestand is er overleg.

Contact
Terug naar home

Klanttevredenheidsonderzoek vanaf € 2.500

Al voor € 2.500 heeft u een volledig klanttevredenheidsonderzoek.

Daarvoor doen wij het volgende:
• Overleg, opstellen definitief onderzoeksplan, opstarten onderzoek en briefing interviewers
• Opstellen/aanpassen en bespreken vragenlijst
• Uitvoering onderzoek: 60 interviews
• Invoeren data
• Verwerking en analyse onderzoeksgegevens
• Interpretatie en rapportage

Contact
Terug naar home